1-  Sint is een slavendrijver.

Sinterklaas heeft hulpjes die hij onbetaalde arbeid onder dwang laat verrichten. Hij is hierbij symbool voor het slavernijverleden  en kwetst daarbij onnodig de nakomelingen van deze zwarte bladzijde in de geschiedenis. Daarmee erkent hij ook niet  de schade en het leed dat ooit geleden is en nog steeds ondervonden wordt door de gekleurde medemens in onze maatschappij.

 

2-  Zwarte Piet zet aan tot racisme.

Zwarte Piet wordt als een domme en minderwaardige persoon met een donkere huidskleur neergezet. Dit is racisme Het werkt racisme in de hand en werkt de gelijkwaardige positie van de gekleurde medemens in de Nederlandse maatschappij tegen. Daarbij worden gekleurde kinderen geplaagd dat zij een Zwarte Piet zijn.

 

3-  Sinterklaas is een indoctrinerend religieus feest.

Sint is een Katholieke heilige die kinderen voorbereidt op religie. Sint ziet alles (zoals god). Wanneer je stout bent ga je in de zak. (de hel). Wanneer je lief bent krijg je lekkers (de hemel). Je moet liedjes voor hem zingen (psalmen) Hem vrezen en adoreren (religie). Dit past niet bij mensen met een andere religie of zonder religie.

 

4-  Sinterklaas zet aan tot discriminatie.

Kinderen in Nederland worden niet gelijkwaardig verwend en beloond. De een krijgt meer dan de ander. Sommige culturen doen van huis uit zelfs niet mee en die kinderen krijgen helemaal niets. Vooral kinderen van arme gezinnen en van andere culturen worden hierdoor door Sint gediscrimineerd. Kinderen die toch al tot de kwetsbaren van de samenleving horen.