RechtbankNederland

 

RechtbankNederland is een platform voor rechtvaardigheid dat tegenstellingen bij elkaar brengt. Van probleem en een discussie tot een oordeel en een oplossing. De jury is een dwarsdoorsnede van de bevolking die onafhankelijk moet oordelen aan de hand van de zittingen. Beide partijen hebben een hoofdadvocaat welke ook getuigen en deskundigen kan oproepen.  In een actuele zaak kan een ieder uit het publiek de aanklacht aanvallen of verdedigen door het insturen van een video-pleidooi van maximaal 1 minuut.  De advocaat selecteert de beste pleidooien en neemt deze mee de rechtszaal in. Na de zittingen zal de jury samen met het internetpubliek de uitslag bepalen. De rechter stelt aan de hand van deze uitslag 3 oplossingen voor. De jury en het internetpubliek bepalen welke van de drie het uiteindelijke vonnis wordt.